Specijalni aranžmani

Organizacija vjenčanja - provedite svoje najljepše trenutke u hotelu Kimen.

Uživajte u povremenim koncertnim nastupima pored svakodnevne zabavne muzike.

Catering je moguće organizirati u hotelskom restoranu ili na terasi, ali također i na lokacijama izvan hotela, ovisno o Vašim željama.

Organiziramo stručne skupove i konferencije u za to predviđenim prostorijama hotela Kimen za 10 do 200 sudionika.