Plovidbeni red trajekata

 

 02.10.2017.-31.12.2017.

Valbiska Merag
00:01** 05:00*
05:45* 06:30**
07:15** 08:30
09:15 10:00
10:45 12:30
13:30 15:00
15:45 17:30
18:15 19:00
20:00 20:30
22:00      22:30***
Opomba
*Ne pluje v nedeljo in ob praznikih.
**Ne pluje 01. 01. 2017, 25. in 26. 12. 2017
***Ne pluje 24., 25. in 31. 12. 2017
Trajanje potovanja - 25 minut
Brestova Porozina
06:30* 06:00*
07:30 07:00
09:30 09:00
11:30 11:00
13:30 13:00
16:30 16:00
18:30 18:00
19:30 19:00
Opomba
*Ne pluje v nedeljo in ob praznikih.
Trajanje potovanja - 20 minut
 
 
 
 
 

 04.09.2017-01.10.2017

Valbiska Merag
00:01 05:00
05:45 06:30
07:15 08:30
09:15 10:00
10:45 11:30
12:15 13:00
13:45 14:30
15:15 16:00
16:45 17:30
18:15 19:00
19:45 20:30
22:00      22:30
Trajanje potovanja - 25 minut
Brestova Porozina
06:45 06:00
08:15 07:30
09:45 09:00
11:15 10:30
12:45 12:00
14:15 13:30
15:45 15:00
17:15 16:30
18:45 18:00
20:00 19:30
21:00 20:30
Trajanje potovanja - 20 minut
 
 

    Info telefoni

Valibska - Merag

+ 385 51 840 202
+ 385 51 863 170

Porozina - Brestova

+ 385 51 840 620
+ 385 51 840 620

Jadrolinija Rijeka

+ 385 51 211 444
+ 385 51 666 100